Warszawa, Ursynów, Aleja K.E.N. 48                                               tel. 22 4 36 36 36

IMPLANTOLOGIA

 

 

Implantologią zajmujemy się od 15 lat. Zostaliśmy wyróżnieni znakiem jakości przez wiodące firmy implantologiczne.

Nasi chirurdzy posiadają najwyższy międzynarodowy stopień specjalizacji w dziedzinie implantologii zaliczając się do wąskiego grona, które ukończyło elitarne studia na Uniwersytecie im. J. W. Goethe we Frankfurcie, zdobywając europejski tytuł implantologa.

W naszej klinice stosujemy tylko sprawdzone systemy implantologiczne, których skuteczność potwierdzona jest wieloletnimi obserwacjami klinicznymi. Używamy tylko implantów z czystego tytanu, produkowanych przez wiodących producentów rynku światowego, posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie implantologii oraz zapewniających najlepsze warunki gwarancji.

Na bazie implantów możemy zbudować najnowocześniejsze i najbardziej komfortowe uzupełnienia protetyczne. Ich fenomenem jest integracja z kością, co powoduje, że proteza umocowana jest na stałe i idealnie odbudowuje funkcje gryzienia, zapewnia wspaniałą estetykę oraz zapobiega patologicznym zmianom kości i przyzębia (chronią tkanki kości i dziąseł przed zanikami). Leczenie implantami to najbardziej fizjologiczna metoda przywrócenia naturalnej funkcji żucia. Przy odbudowie jednego lub kilku zębów nie ma potrzeby szlifowania zdrowych zębów sąsiednich.

Zabieg nieskomplikowanej implantacji jest mniej inwazyjny niż usunięcie zęba. Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, trwa od pół do dwóch godzin w zależności od liczby wszczepianych implantów i jest całkowicie bezbolesny. W większości przypadków Pacjent nie doświadcza przykrych wrażeń podczas gojenia pooperacyjnego.

Certyfikaty Uniwersytetu im J.W.Goethe we Frankfurcie

Proces leczenia implantologicznego składa się z części chirurgicznej i protetycznej.

 

Na etapie chirurgii lekarz umieszcza w kości wszczep tytanowy o kształcie zbliżonym do korzenia zęba i specjalnej powierzchni stymulującej nawarstwianie kości. Będzie on służył jako korzeń nowego zęba.  W tym czasie Pacjent użytkuje tymczasowe uzupełnienie zębów.

 

Do etapu protetycznego, przy dobrej jakości kości możemy przystąpić po okresie minimum ośmiu tygodni. Jeśli implant nie był zaopatrzony zębem tymczasowym należy do niego dokręcić śrubę gojącą, która ma funkcję modelowania kształtu dziąsła, lub wykonać ząb tymczasowy. Po 2-3 tygodniach śrubę gojącą lub ząb tymczasowy możemy zamienić na uzupełnienie docelowe w postaci korony, mostu lub protezy.

 

Nasza klinika posiada autoryzację systemów implantologicznych:

System implantologiczny DENTSPLY Ankylos

• Posiada powierzchnię CellPlus jedno z najnowszych osiągnięć biotechnologii, która aktywnie stymuluje kość prowadząc do nawarstwiania się jej wokół implantu. Powierzchnia działa jak gąbka wchłaniająca komórki kostne, co powoduje powstanie trwałego wiązania pomiędzy kością i implantem już po 5 dniach od zabiegu.

 

 

 

 

 

fot. Mikropory i twory jamiste w przestrzennym widoku powierzchni CellPlus

(powiększonej 3,5 tys. razy), a na nich chwytające się komórki kostne.

 

• Opatentowany system TissueCareConcept zapobiegający resorpcji kości i zanikowi

tkanek miękkich, powodujący narastanie kości na platformę implantu aż do łącznika.

• Unikalne połączenie implantu z łącznikiem zapewniające szczelną ochronę przed bakteriami

• Możliwość natychmiastowego uzupełnienia w

postaci   korony.

• Ponad 30 lat doświadczenia w produkcji

implantów.

• Niemiecka precyzja wykonania

• Możliwość stosowania w grupie Pacjentów

o podwyższonym ryzyku

 

 

System implantologiczny BIOMET 3i

• Potentat światowego rynku implantów z 22 letnim doświadczeniem w produkcji implantów

oraz ponad 1mln udokumentowanych pacjentów na świecie.

• Pacjent otrzymuje paszport implantologiczny

upoważniający do międzynarodowej gwarancji honorowanej w autoryzowanych klinikach na całym świecie.

• Możliwość stosowania w grupie Pacjentów o

podwyższonym ryzyku.

• Wysoka estetyka dziąsła przy koronach dzięki

zastosowaniu łączników pokrytych złotem.

 

 

System implantologiczny OSTEOPLANT

Implanty Osteoplant wykonane są z biokompatybilnego tytanu (cp Ti Grade IV). Zgodnie z najnowszymi trendami, część śródkostna posiada anatomiczny, obły kształt przypominający korzeń zęba, bez ostrych krawędzi mogących wywoływać niekorzystne koncentracje naprężeń. Wyjątkowy wzór gwintu powoduje, iż wszczep osiąga doskonałą stabilizację pierwotną, nawet w kości o zmniejszonej gęstości, dzięki efektowi zagęszczania istoty gąbczastej podczas implantacji. Rutynowo implanty jednoczęściowe stosowane są w systemie wczesnego obciążenia, co w konsekwencji skraca czas całkowitego leczenia nawet 2- 3-krotnie.

Skrócony czas całkowitego leczenia dzięki możliwości wczesnego obciążenia.

Porowata powierzchnia uzyskiwana metodą selektywnej abrazji, poprawiająca kontakt

wszczepu z tkanką kostną, przyspieszająca proces osteointegracji.

Innowacyjna powierzchnia poprawia kontakt wszczepu z tkanką i przyspiesza proces osteointegracji. Powierzchnię implantu uzyskuje się metodą abrazyjno-strumieniową

przy użyciu biozgodnego hydroksyapatytu.

Tytan o podwyższonej twardości o 30% (cpTi Grade4cw), optymalna wytrzymałość przy

minimalnej średnicy implantu.

• Producent posiada 17 letnie doświadczenie w produkcji implantów.

• Idealnie dopasowany implant - filar protetyczny.

Połączenie heksgonalne jest niekwestionowanym standardem w implatologii. Aktualnie

największą ilością systemów implantologicznych na świecie wykorzystuje ten model połączenia, który przez dziesięciolecia okazał się najbardziej sprawdzonym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem. Ultranowoczesna technologia wytwarzania połączenia w implantach Osteoplant wraz z wysublimowaną kontrolą jakości sprawiają, że dokładność i powtarzalność newralgicznych parametrów osiągnęła niespotykany do niedawna wymiar.

 

Implantologiczne metody uzupełniania braków

 

Uzupełnienie braku pojedynczego zęba.

 

 

 

Uzupełnienie braku kilku zębów mostem.

 

 

 

Uzupełnienie braku kilku zębów pojedynczymi koronami.

 

 

 

Uzupełnienie braku wszystkich zębów.

 

 

 

Konsekwencje pozostawienia braków zębowych bez ich protetycznego uzupełnienia

• Zmiana rysów twarzy, a tym samym utrata młodzieńczego wyglądu

• Powstawanie większej ilość zmarszczek mimicznych

• Zaburzenia harmonii i profilu warg

• Skrócenie odcinka pomiędzy nosem a podbródkiem, powodujące zniekształcenie twarzy

• Problemy związane z żuciem pokarmów

• Problemy związane z trawieniem, będące konsekwencją nieprawidłowego żucia

• Przyśpieszenie procesu zaniku wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy wynikające z nie

noszenia uzupełnień protetycznych

Zalety uzupełnienia braków zębowych terapią implantologiczną

• Terapia funkcjonalnie i estetycznie naśladująca naturę

• Zachowanie rysów twarzy i estetyki stosownej do wieku

• Ewentualna redukcja zaniku kości w okolicy wszczepów

• Umożliwienie prawidłowej funkcji żucia

• Prace protetyczne na implantach są bardziej stabilne w porównaniu z protezami całkowitymi

lub częściowymi

• Poprawa jakości życia

Koszt leczenia implantologicznego jest wyższy od tradycyjnego leczenia protetycznego, ale komfort, estetyka i gwarancja zachowania wieloletniego efektu są niewspółmiernie większe. Nie mniej ważny jest brak konieczności niszczenia zębów zdrowych.

W sporadycznych przypadkach może dojść do odrzutu implantu. Nie stanowi to żadnego zagrożenia dla Pacjenta. W przypadku utraty implantu, Pacjent po okresie wygojenia otrzymuje bezpłatnie nowy implant.

 

 

Postępowanie w przypadkach zaników kostnych

W przypadku niewystarczających warunków kostnych, stosujemy u Pacjenta metody rekonstrukcji utraconych tkanek np. w postaci technik augmentacyjnych: GTR i GBR lub przeszczepów. Są to najbardziej naturalne metody odbudowy kości polegające na sterowaniu jej wzrostem.

Przyrost naczyń krwionośnych oraz komórek budujących kość.Do odbudowy stosujemy szwajcarskie biomateriały wykorzystywane przez wiodące ośrodki medyczne na całym świecie. Są to preparaty posiadające największą udokumentowaną skuteczność działania, popartą 25 letnim doświadczeniem i ponad 4 mln przypadków klinicznych. Zastosowanie biomateriałów w połączeniu z membraną pozwala uzyskać regenerację utraconej tkanki kostnej lub poszerzyć kość własną do wymaganych rozmiarów.

Przyrost naczyń krwionośnych oraz komórek budujących kość.

W procesie produkcji biomateriału kostnego usuwane zostają elementy organiczne, a pozostają jedynie substancje wapniowe. Błony kolagenowe stanowią barierę zaporową chroniącą nowo powstałą kość przed wrastaniem tkanek miękkich.

Zastosowanie takiego połączenia zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa terapii.

Przy użyciu biomateriałów tworzymy rusztowanie pobudzające naturalne procesy rozrostu kości. W trakcie procesu regeneracji cząsteczki minerału kostnego stopniowo zamieniają się na struktury kości własnej zapewniając wytworzenie pełnowartościowej tkanki kostnej.

Po zakończeniu procesu kość odbudowana jest często nie do odróżnienia od własnej kości Pacjenta w obrazie radiologicznym.

 

 

 

Podniesienie dna zatoki szczękowej Sinus-Lift

W przypadkach braków kostnych w wymiarze pionowym w tym w obszarach szczęki stosuje się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej Sinus-Lift. Dzięki tej metodzie często mamy możliwość jednoetapowego wszczepienia implantów wraz z odbudową kości, eliminując konieczność wykonania dwóch zabiegów oraz skracając okres leczenia. Zabieg polega na odpreparowaniu błony śluzowej dna zatoki od powierzchni kości oraz umieszczeniu materiału w powstałej przestrzeni. Zabieg charakteryzuje się dużą skutecznością, małą inwazyjnością i możliwością rozległej odbudowy utraconych tkanek. Obecnie wobec dużej skuteczności jest to rutynowo wykonywany zabieg w Naszej klinice w przypadkach zaników kości w tylnych obszarach wyrostków szczęki.

 

Rozszczepienia wyrostka Ridge-Splitting

W przypadku wąskiego wyrostka zębodołowego niezbędny może się okazać zabieg rozszczepienia wyrostka Ridge-Splitting. Kość rozcinana jest wzdłuż szczytu wyrostka na głębokość około 1,5cm. Następnie blaszki kostne zostają rozchylone a w powstałą przestrzeń wprowadza się implanty oraz materiały kościozastępcze. Całość zabezpiecza się błoną zaporową.

 

Przeszczep bloczka kości autogennej

W przypadku masywnego ubytku kostnego stosuje się przeszczep bloczka kości autogennej (czyli własnej). Fragment kostny pobiera się z jamy ustnej Pacjenta i mocuje tytanową śrubą w miejscu przeznaczonym do implantacji.

         

 

Nasze przypadki

 

Przypadek 1

Brak trzech zębów szczęki.Zanik kostny w wymiarze pionowym.  Podniesienie dna zatoki szczękowej. Wszczepienie 2 implantów. Osadzenie mostu 3 koronowego na implantach.  Kontrola po 1 roku.

 

Przypadek 2

   

Brak 4 zębów szczęki.  Wszczepienie 3 implantów  Osadzenie mostu 4 koronowego na implantach.

 

Przypadek 3

   

Brak 3 zębów żuchwy. Ubytek kostny w wymiarze pionowym i poziomym.  Wszczepienie 2 implantów i odbudowa kości.   Osadzenie mostu 3 koronowego na implantach.

 

Przypadek 4

   

Brak 2 zębów szczęki.  Wszczepienie 2 implantów.  Osadzenie 2 koron na implantach.

 

Przypadek 5

Brak 2 zębów żuchwy. Wszczepienie 2 implantów.Stan po zabiegu. Osadzenie 2 koron na implantach.

 

Kontakt

Rejestracja

Godziny przyjęć

RODO

Klinika Stomatologiczna Dentic Art

Aleja K.E.N. 48

Ursynów, 02-797 Warszawa

tel. 22 436 36 36

stomatologia@denticart.pl

Prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 22 436 36 36

stomatologia@denticart.pl

Zapraszamy do odwiedzenia Kliniki:

poniedziałek - piątek 9-20

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dentic Art Implantologia Wójcik Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Aleja K.E.N. 48, 02-797 Warszawa, NIP 9512531047, KRS: 0000937669 REGON: 520652467 zwany dalej: „Administratorem”.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu 22 436 36 36 lub pisząc na adres mailowy: ado@denticart.pl