Warszawa, Ursynów, Aleja K.E.N. 48                                               tel. 22 4 36 36 36

 

Klinika Stomatologiczna DENTIC ART jest firmą stwarzającą aktywnym pracownikom możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego poprzez nowoczesny system zarządzania firmą, możliwość kształcenia oraz motywacyjny system wynagradzania.

 

Oferta pracy na stanowisku:

 

LEKARZ DENTYSTA

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

RECEPCJONISTKA

 

Jeśli jesteś zainteresowany(a) pracą w przyjaznej, rodzinnej atmosferze,

w jednym z najnowocześniej wyposażonych gabinetów, zachęcamy do wysłania swojej aplikacji (CV) wraz z zamieszczoną klauzulą:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 

na adres:

 

w wersji elektronicznej

na adres e-mail: stomatologia@denticart.pl

 

lub na adres:

DENTIC ART Stomatologia

PRACA

ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 48

02-796 Ursynów, Warszawa

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Drodzy Państwo, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administratorem Państwa danych osobowych jest Dentic Art Stomatologia s.c. Olga Marciniak-Wójcik, Jan Marciniak, z siedzibą przy

ul. Aleja K.E.N. 48 U2, 02-797 Warszawa, NIP 9511964790, zwany dalej: „Administratorem”.

 

Możesz skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 436 36 36 lub pisząc na adres mailowy: ado@denticart.pl lub korespondencyjny: ul. Aleja K.E.N. 48 U2, 02-797 Warszawa.

 

Państwa dane przetwarzane są w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Dane udostępniamy dane jedynie odbiorcom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. na czas procesu rekrutacji lub przez okres ograniczony wyrażoną Państwa zgodą.

Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji oraz zatrudnienia pracownika przez Administratora.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Kontakt

Rejestracja

Godziny przyjęć

RODO

Klinika Stomatologiczna Dentic Art

Aleja K.E.N. 48

Ursynów, 02-797 Warszawa

tel. 22 436 36 36

stomatologia@denticart.pl

Prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 22 436 36 36

stomatologia@denticart.pl

Zapraszamy do odwiedzenia Kliniki:

poniedziałek - piątek 9-20

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dentic Art Stomatologia s.c. Olga Marciniak-Wójcik, Jan Marciniak, z siedzibą przy ul. Aleja K.E.N. 48, 02-797 Warszawa, NIP 9511964790, REGON 016273932 zwany dalej: „Administratorem”.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu 22 436 36 36 lub pisząc na adres mailowy: ado@denticart.pl